Oficiální stránky obce Střevač


Územní plán obce


Je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu ve Střevači v úředních hodinách (středa od 18:00 do 19:00 hod.)Obec Střevač

Územní plán Střevač - Vydání 2020


Datum vyvěšení: 2. 12. 2020
Datum sejmutí: 18. 12. 2020Obec Střevač

Odůvodnění územního plánu Střevač - Koordinační výkres - Vydání 2020


Datum vyvěšení: 2. 12. 2020
Datum sejmutí: 18. 12. 2020Obec Střevač

Územní plán Střevač - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - Vydání 2020


Datum vyvěšení: 2. 12. 2020
Datum sejmutí: 18. 12. 2020Obec Střevač

Územní plán Střevač - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - Vydání 2020


Datum vyvěšení: 2. 12. 2020
Datum sejmutí: 18. 12. 2020Obec Střevač

Územní plán Střevač - Výkres širších vztahů - Vydání 2020


Datum vyvěšení: 2. 12. 2020
Datum sejmutí: 18. 12. 2020Obec Střevač

Územní plán Střevač - Hlavní výkres - Vydání 2020


Datum vyvěšení: 2. 12. 2020
Datum sejmutí: 18. 12. 2020Obec Střevač

Územní plán Střevač - Výkres základního členění území - Vydání 2020


Datum vyvěšení: 2. 12. 2020
Datum sejmutí: 18. 12. 2020Obec Střevač

Veřejná vyhláška - Územní plán Střevač k vydání


Datum vyvěšení: 2. 12. 2020
Datum sejmutí: 18. 12. 2020