Oficiální stránky obce Střevač


Geocaching


Geocaching (čti „geokešing“) je hra na pomezí sportu a turistiky, při které se hledají ukryté schránky pomocí zeměpisných souřadnic. Skrytá schránka neboli poklad se nazývá cache (čti „keš“ nebo “keška”).

Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umísťování keší na zajímavá místa. Jejich úkolem je přivést kačery do tajemných zákoutí, ať už v České republice nebo po celém světě. V popisu keše neboli listingu bývá vysvětleno, čím je místo zajímavé a proč právě zde byla tato keška založena. Často jsou keše ukrývány na velmi frekventovaných místech, kde i jejich nalezení může být velkou zábavou.

Zjednodušeně řečeno se jedná o hru, ve které někdo někam schová krabičku, do níž vloží logbook, tužku, případně další předměty. Poté publikuje informace o poloze této keše, aby jí další kačeři mohli nalézt. Všechno se odehrává na oficiálním webu této hry – www.geocaching.com , který je provozován společností Groundspeak (pozor – nepleťte si ho s webem geocaching.cz , který s Groundspeakem nemá nic společného). Na webu geocaching.com má každá keš svoji vlastní stránku, kde jsou zveřejněny informace, vedoucí k jejímu nalezení.

Cíl hry si každý kačer stanoví sám, nejčastěji ale jde o nalezení co možná největšího počtu keší. Někdo se zaměřuje na keše s vysokou obtížností, jiný například sbírá kešky v zahraničí.

A i u nás, v okolí Střevače najdete spousty zajímavých míst, kde můžeze nějakou tu "kešku" odlovit.

Geocaching