Oficiální stránky obce Střevač


Usnesení
Svazek obcí Mariánská zahrada

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Prosinec 2019


Datum vyvěšení: 30. 12. 2019
Datum svěšení: 22. 6. 2020Obec Střevač

Ceník svozu komunálního odpadu - 2020


Datum vyvěšení: 4. 12. 2019
Datum svěšení: 31. 12. 2019Obec Střevač

OZV č. 3/2019 o poplatku ze psů


Datum vyvěšení: 4. 12. 2019
Datum svěšení: 31. 12. 2019Obec Střevač

OZV č. 2/2019 o poplatku z pobytu


Datum vyvěšení: 4. 12. 2019
Datum svěšení: 31. 12. 2019Obec Střevač

Pozvánka na veřejné zasedání


Datum vyvěšení: 25. 11. 2019
Datum sejmutí: 4. 12. 2019Obec Střevač

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023


Datum vyvěšení: 18. 11. 2019
Datum svěšení: 4. 12. 2019Obec Střevač

Návrh rozpočtu na rok 2020


Datum vyvěšení: 18. 11. 2019
Datum svěšení: 4. 12. 2019Svazek obcí Mariánská zahrada

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023


Datum vyvěšení: 18. 11. 2019
Datum svěšení: 3. 12. 2019Svazek obcí Mariánská zahrada

Návrh rozpočtu na rok 2020


Datum vyvěšení: 18. 11. 2019
Datum svěšení: 3. 12. 2019Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 8/2019


Datum vyvěšení: 11. 11. 2019
Datum sejmutí: 29. 2. 2020Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Listopad 2019


Datum vyvěšení: 11. 11. 2019
Datum sejmutí: 29. 2. 2020Obec Střevač

Pozvánka na veřejné zasedání


Datum vyvěšení: 28. 10. 2019
Datum sejmutí: 6. 11. 2019Obec Střevač

Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem


Datum vyvěšení: 25. 9. 2019Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 7/2019


Datum vyvěšení: 23. 9. 2019
Datum sejmutí: 29. 2. 2020Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 6/2019


Datum vyvěšení: 23. 9. 2019
Datum sejmutí: 29. 2. 2020Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Září 2019


Datum vyvěšení: 23. 9. 2019
Datum sejmutí: 29. 2. 2020Obec Střevač

Žádost s vyjádřením vašeho stanoviska ke zřízení přípojky na vodovod


Datum vyvěšení: 18. 9. 2019
Datum svěšení: 30. 9. 2019Obec Střevač

Výzva k uzavření nájemní smlouvy k hrobovému místu v Nadslavi


Datum vyvěšení: 18. 9. 2019
Datum svěšení: 31. 12. 2019Obec Střevač

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů


Datum vyvěšení: 18. 9. 2019Obec Střevač

Pozvánka na veřejné zasedání


Datum vyvěšení: 26. 8. 2019
Datum sejmutí: 4. 9. 2019Svazek obcí Mariánská zahrada

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Srpen 2019


Datum vyvěšení: 19. 8. 2019
Datum sejmutí: 29. 2. 2020Obec Střevač

Schválený závěrečný účet za rok 2018


Datum vyvěšení: 30. 6. 2019
Datum svěšení: 3. 6. 2020Obec Střevač

Výkaz FIN 2-12M za prosinec


Datum vyvěšení: 30. 6. 2019
Datum svěšení: 3. 6. 2020Obec Střevač

Rozvaha k 31.12.2018


Datum vyvěšení: 30. 6. 2019
Datum svěšení: 3. 6. 2020Obec Střevač

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018


Datum vyvěšení: 30. 6. 2019
Datum svěšení: 3. 6. 2020Obec Střevač

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018


Datum vyvěšení: 30. 6. 2019
Datum svěšení: 3. 6. 2020Obec Střevač

Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2018


Datum vyvěšení: 30. 6. 2019
Datum svěšení: 3. 6. 2020Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 5/2019


Datum vyvěšení: 30. 6. 2019
Datum sejmutí: 29. 2. 2020Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Červen 2019


Datum vyvěšení: 30. 6. 2019Obec Střevač

Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje


Datum vyvěšení: 27. 6. 2019
Datum svěšení: 15. 7. 2019Obec Střevač

Pověření ke vstupu na pozemky v katastrálním území Střevač


Datum vyvěšení: 26. 6. 2019
Datum sejmutí: 30. 11. 2019Svazek obcí Mariánská zahrada

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Červen 2019


Datum vyvěšení: 26. 6. 2019
Datum sejmutí: 19. 8. 2019Obec Střevač

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)


Datum vyvěšení: 7. 6. 2019
Datum sejmutí: 24. 6. 2019Obec Střevač

Záměr bezúplatného převodu


Datum vyvěšení: 5. 6. 2019
Datum sejmutí: 30. 6. 2019Obec Střevač

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu


Datum vyvěšení: 5. 6. 2019
Datum sejmutí: 5. 8. 2019Obec Střevač

Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje


Datum vyvěšení: 5. 6. 2019
Datum sejmutí: 24. 6. 2019Obec Střevač

Záměr obce Střevač


Datum vyvěšení: 5. 6. 2019
Datum svěšení: 30. 6. 2019Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 4/2019


Datum vyvěšení: 30. 5. 2019
Datum sejmutí: 29. 2. 2020Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 3/2019


Datum vyvěšení: 30. 5. 2019
Datum sejmutí: 29. 2. 2020Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Květen 2019


Datum vyvěšení: 30. 5. 2019
Datum sejmutí: 29. 2. 2020Obec Střevač

Pozvánka na veřejné zasedání


Datum vyvěšení: 24. 5. 2019
Datum sejmutí: 5. 6. 2019Svazek obcí Mariánská zahrada

Návrh závěrečného účtu za rok 2018


Datum vyvěšení: 20. 5. 2019
Datum sejmutí: 4. 6. 2019Svazek obcí Mariánská zahrada

Výkaz FIN 2-12M za prosinec


Datum vyvěšení: 20. 5. 2019
Datum sejmutí: 4. 6. 2019Svazek obcí Mariánská zahrada

Rozvaha k 31.12.2018


Datum vyvěšení: 20. 5. 2019
Datum sejmutí: 4. 6. 2019Svazek obcí Mariánská zahrada

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018


Datum vyvěšení: 20. 5. 2019
Datum sejmutí: 4. 6. 2019Svazek obcí Mariánská zahrada

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018


Datum vyvěšení: 20. 5. 2019
Datum sejmutí: 4. 6. 2019Svazek obcí Mariánská zahrada

Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2018


Datum vyvěšení: 20. 5. 2019
Datum sejmutí: 4. 6. 2019Obec Střevač

Pozemkové úpravy


Datum vyvěšení: 15. 5. 2019
Datum sejmutí: 3. 6. 2019Obec Střevač

Stanovení o době a místě konání Voleb do Evropského parlamentu


Datum vyvěšení: 9. 5. 2019
Datum sejmutí: 27. 5. 2019Obec Střevač

Pozvánka na veřejné zasedání


Datum vyvěšení: 6. 5. 2019
Datum sejmutí: 15. 5. 2019Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 2/2019


Datum vyvěšení: 30. 4. 2019
Datum sejmutí: 29. 2. 2020Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Duben 2019


Datum vyvěšení: 30. 4. 2019
Datum sejmutí: 29. 2. 2020Obec Střevač

Porovnání položek pro vodné a stočné


Datum vyvěšení: 30. 4. 2019
Datum sejmutí: 31. 5. 2019Obec Střevač

Veřejná vyhláška o návrhu územního plánu Střevač


Datum vyvěšení: 29. 4. 2019
Datum sejmutí: 2. 7. 2019Obec Střevač

Oznámení o návrhu územního plánu Střevač


Datum vyvěšení: 29. 4. 2019
Datum sejmutí: 2. 7. 2019Obec Střevač

Územní plán Střevač - Dokumenty


Datum vyvěšení: 29. 4. 2019
Datum sejmutí: 2. 7. 2019Obec Střevač

Daň z nemovitosti


Datum vyvěšení: 26. 4. 2019
Datum sejmutí: 27. 5. 2019Obec Střevač

Návrh závěrečného účtu za rok 2018


Datum vyvěšení: 15. 4. 2019
Datum sejmutí: 5. 6. 2019Obec Střevač

Výkaz FIN 2-12M za prosinec


Datum vyvěšení: 15. 4. 2019
Datum sejmutí: 5. 6. 2019Obec Střevač

Rozvaha k 31.12.2018


Datum vyvěšení: 15. 4. 2019
Datum sejmutí: 5. 6. 2019Obec Střevač

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018


Datum vyvěšení: 15. 4. 2019
Datum sejmutí: 5. 6. 2019Obec Střevač

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018


Datum vyvěšení: 15. 4. 2019
Datum sejmutí: 5. 6. 2019Obec Střevač

Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2018


Datum vyvěšení: 15. 4. 2019
Datum sejmutí: 5. 6. 2019Obec Střevač

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu


Datum vyvěšení: 9. 4. 2019Obec Střevač

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu (stavba chodníku)


Datum vyvěšení: 5. 4. 2019Obec Střevač

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Nadslav


Datum vyvěšení: 3. 4. 2019
Datum sejmutí: 3. 5. 2019Obec Střevač

Veřejnoprávní smlouva - Informace


Datum vyvěšení: 1. 4. 2019
Datum sejmutí: 31. 12. 2022Obec Střevač

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro Volby do Evropského parlamentu


Datum vyvěšení: 25. 3. 2019
Datum sejmutí: 27. 5. 2019Obec Střevač

Pozvánka na veřejné zasedání


Datum vyvěšení: 25. 3. 2019
Datum sejmutí: 3. 4. 2019Obec Střevač

Veřejnoprávní smlouva


Datum vyvěšení: 15. 3. 2019
Datum sejmutí: 31. 3. 2019Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 1/2019


Datum vyvěšení: 15. 2. 2019
Datum sejmutí: 29. 2. 2020Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Únor 2019


Datum vyvěšení: 15. 2. 2019
Datum sejmutí: 29. 2. 2020Obec Střevač

Záměr obce


Datum vyvěšení: 30. 1. 2019
Datum svěšení: 3. 4. 2019Obec Střevač

Pozvánka na veřejné zasedání


Datum vyvěšení: 21. 1. 2019
Datum sejmutí: 31. 1. 2019Obec Střevač

Schválený rozpočet na rok 2019


Datum vyvěšení: 2. 1. 2019
Datum sejmutí: 29. 2. 2020br>Datum sejmutí: 2. 6. 2021Obec Střevač

Schválený střednědobý výhled na roky 2020 - 2022


Datum vyvěšení: 2. 1. 2019
Datum sejmutí: 29. 2. 2020Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 8/2018


Datum vyvěšení: 2. 1. 2019
Datum sejmutí: 29. 2. 2020Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Leden 2019


Datum vyvěšení: 2. 1. 2019
Datum sejmutí: 28. 2. 2019