Oficiální stránky obce Střevač


Usnesení za rok 2018
Svazek obcí Mariánská zahrada

Oznámení o zveřejnění dokumnetů - Prosinec 2018


Datum vyvěšení: 28. 12. 2018Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 7/2018


Datum vyvěšení: 3. 12. 2018
Datum sejmutí: 28. 2. 2019Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Prosinec 2018


Datum vyvěšení: 3. 12. 2018
Datum sejmutí: 28. 2. 2019Svazek obcí Mariánská zahrada

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022


Datum vyvěšení: 19. 11. 2018
Datum sejmutí: 4. 12. 2018Svazek obcí Mariánská zahrada

Návrh rozpočtu na rok 2019


Datum vyvěšení: 19. 11. 2018
Datum sejmutí: 4. 12. 2018Obec Střevač

Návrh rozpočtu na rok 2019


Datum vyvěšení: 16. 11. 2018
Datum sejmutí: 5. 12. 2018Obec Střevač

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022


Datum vyvěšení: 16. 11. 2018
Datum sejmutí: 5. 12. 2018Obec Střevač

Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2


Datum vyvěšení: 14. 11. 2018
Datum sejmutí: 30. 11. 2018Obec Střevač

Rozpočtové opatření č.6/2018


Datum vyvěšení: 1. 11. 2018
Datum sejmutí: 28. 2. 2019Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Listopad 2018


Datum vyvěšení: 1. 11. 2018
Datum sejmutí: 28. 2. 2019Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Říjen 2018


Datum vyvěšení: 3. 10. 2018
Datum sejmutí: 28. 2. 2019Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 4


Datum vyvěšení: 3. 10. 2018
Datum sejmutí: 28. 2. 2019Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 5


Datum vyvěšení: 3. 10.. 2018
Datum sejmutí: 28. 2. 2019Obec Střevač

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - Chodník Střevač


Datum vyvěšení: 30. 10. 2018Obec Střevač

Výzva a zadávací dokumentace Obec Střevač - chodník


Datum vyvěšení: 24. 10. 2018Obec Střevač

Oznámení ustavující schůze


Datum vyvěšení: 23. 10. 2018Obec Střevač

Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1


Datum vyvěšení: 19. 9. 2018
Datum sejmutí: 8. 10. 2018Obec Střevač

Vyhlášení KONCE období mimořádných klimatických podmínek


Datum vyvěšení: 5. 9. 2018Obec Střevač

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise pro volby do zastupitelstva ve Střevači


Datum vyvěšení: 6. 8. 2018Obec Střevač

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Střevač


Datum vyvěšení: 21. 8. 2018Obec Střevač

Vyhlášení POČÁTKU období mimořádných klimatických podmínek


Datum vyvěšení: 2. 8. 2018Obec Střevač

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu - Dopravní značení


Datum vyvěšení: 9. 7. 2018Obec Střevač

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu


Datum vyvěšení: 9. 7. 2018Obec Střevač

Oznámení o zveřejnení dokumentů - červen 2018


Datum vyvěšení: 28. 6. 2018
Datum sejmutí: 28. 2. 2019Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 3/2018


Datum vyvěšení: 28. 6. 2018
Datum sejmutí: 28. 2. 2019Obec Střevač

Schválený závěrečný účet za rok 2017


Datum vyvěšení: 28. 6. 2018Obec Střevač

Výkaz FIN 2-12M za prosinec


Datum vyvěšení: 28. 6. 2018Obec Střevač

Rozvaha k 31.12.2017


Datum vyvěšení: 28. 6. 2018Obec Střevač

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017


Datum vyvěšení: 28. 6. 2018Obec Střevač

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017


Datum vyvěšení: 28. 6. 2018Obec Střevač

Zpráva z kontroly o výsledku hospodaření za rok 2017


Datum vyvěšení: 28. 6. 2018Obec Střevač

Státní pozemkový úřad - zahájení aktualizace BPEJ


Datum vyvěšení: 18. 6. 2018Obec Střevač

Záměr obce Střevač


Datum vyvěšení: 6. 6. 2018
Datum sejmutí: 30. 6. 2018Obec Střevač

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu


Datum vyvěšení: 6. 6. 2018Svazek obcí Mariánská zahrada

Návrh závěrečného účtu za rok 2017


Datum vyvěšení: 21. 5. 2018
Datum sejmutí: 7. 6. 2018Svazek obcí Mariánská zahrada

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017


Datum vyvěšení: 21. 5. 2018
Datum sejmutí: 7. 6. 2018Svazek obcí Mariánská zahrada

Zpráva z kontroly o výsledku hospodaření za rok 2017


Datum vyvěšení: 21. 5. 2018
Datum sejmutí: 7. 6. 2018Svazek obcí Mariánská zahrada

Výkaz FIN 2-12M za prosinec


Datum vyvěšení: 21. 5. 2018
Datum sejmutí: 7. 6. 2018Svazek obcí Mariánská zahrada

Rozvaha k 31.12.2017


Datum vyvěšení: 21. 5. 2018
Datum sejmutí: 7. 6. 2018Svazek obcí Mariánská zahrada

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017


Datum vyvěšení: 21. 5. 2018
Datum sejmutí: 7. 6. 2018Svazek obcí Mariánská zahrada

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017


Datum vyvěšení: 21. 5. 2018
Datum sejmutí: 7. 6. 2018Obec Střevač

Návrh závěrečného účtu za rok 2017


Datum vyvěšení: 16. 5. 2018
Datum sejmutí: 6. 6. 2018Obec Střevač

Zpráva z kontroly o výsledku hospodaření za rok 2017


Datum vyvěšení: 16. 5. 2018
Datum sejmutí: 6. 6. 2018Obec Střevač

Výkaz FIN 2-12M za prosinec


Datum vyvěšení: 16. 5. 2018
Datum sejmutí: 6. 6. 2018Obec Střevač

Rozvaha k 31.12.2017


Datum vyvěšení: 16. 5. 2018
Datum sejmutí: 6. 6. 2018Obec Střevač

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017


Datum vyvěšení: 16. 5. 2018
Datum sejmutí: 6. 6. 2018Obec Střevač

Oznámení o zamýšleném převodu


Datum vyvěšení: 18. 4. 2018
Datum sejmutí: 18. 7. 2018Svazek obcí Mariánská zahrada

Oznámení o zveřejnění dokumentů – rok 2018 – březen


Datum vyvěšení: 5. 3. 2018
Datum sejmutí: 28. 2. 2019Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 2/2018


Datum vyvěšení: 28. 2. 2018
Datum sejmutí: 28. 2. 2019Obec Střevač

Pozemky Střevač


Datum vyvěšení:
Datum sejmutí:Obec Střevač

Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018)


Datum vyvěšení: 13. 2. 2018
Datum sejmutí: 28. 2. 2018Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů – leden 2018 – 2. Část


Datum vyvěšení: 31. 1. 2018
Datum sejmutí: 28. 2. 2018Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů – únor 2018


Datum vyvěšení: 31. 1. 2018
Datum sejmutí: 28. 2. 2018Obec Střevač

Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu územního plánu Střevač


Datum vyvěšení: 31. 1. 2018
Datum sejmutí: 20 .3. 2018Obec Střevač

Územní plán Střevač - Výkres základního členění území


Datum vyvěšení: 31. 1. 2018
Datum sejmutí: 3. 4. 2018Obec Střevač

Odůvodnění územního plánu Střevač - Koordinační výkres


Datum vyvěšení: 31. 1. 2018
Datum sejmutí: 3. 4. 2018Obec Střevač

Územní plán Střevač - Hlavní výkres


Datum vyvěšení: 31. 1. 2018
Datum sejmutí: 3. 4. 2018Obec Střevač

Odůvodnění územního plánu Střevač - Výkres širších vztahů


Datum vyvěšení: 31. 1. 2018
Datum sejmutí: 3. 4. 2018Obec Střevač

Územní plán Střevač - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací


Datum vyvěšení: 31. 1. 2018
Datum sejmutí: 3. 4. 2018Obec Střevač

Odůvodnění územního plánu Střevač - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu


Datum vyvěšení: 31. 1. 2018
Datum sejmutí: 3. 4. 2018Obec Střevač

Územní plán Střevač - Návrh ke společnému jednání


Datum vyvěšení: 31. 1. 2018
Datum sejmutí: 3. 4. 2018Obec Střevač

Rozpočtové opatření č. 1/2018


Datum vyvěšení: 31. 1. 2018
Datum sejmutí: 28. 2. 2019Obec Střevač

Veřejná zasedání na rok 2018


Datum vyvěšení: 22. 1. 2018Svazek obcí Mariánská zahrada

Oznámení o zveřejnění dokumentů na rok 2018


Datum vyvěšení: 12. 1. 2018
Datum sejmutí: 5. 3. 2018Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů - leden 2018 - 2. část


Datum vyvěšení: 12. 1. 2018
Datum sejmutí: 28. 2. 2018Obec Střevač

Schválený rozpočet na rok 2018


Datum vyvěšení: 3. 1. 2018
Datum sejmutí: 28. 2. 2019Obec Střevač

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021


Datum vyvěšení: 3. 1. 2018
Datum sejmutí: 28. 2. 2019Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů


Datum vyvěšení: 3. 1. 2018
Datum sejmutí: 28. 2. 2018Obec Střevač

Oznámení o zveřejnění dokumentů – leden 2018 – 1. Část


Datum vyvěšení: 3. 1. 2018
Datum sejmutí: 31. 1. 2018